Nieuwsbrief januari Ons Buurtschap

Nieuwsbrief januari Ons Buurtschap


NIEUWSBRIEF 30 JAN 2021


Bewonersvereniging Ons Buurtschap verbindt de energie van Haarlemse bewoners die met e-autodelen hun buurt willen verbeteren: Schoon autorijden, meer ruimte op straat, beter buurtcontact: daar draait het allemaal om!

Online Meet-up: e-Autodelen in jouw buurt!


We krijgen nogal eens verzoeken uit andere buurten: "Wanneer komt jullie autodeelinitiatief hierheen...?!"
Tot kortgeleden moesten we deze enthousiaste bewoners teleurstellen. Maar nu we de oprichting van een zelfstandig coöperatief bedrijf aan het voorbereiden zijn, organiseren we voor geïnteresseerden in andere buurten een info meet-up.
Dus ben/ken je iemand die dit Haarlemse autodeelinitiatief naar de buurt wil halen?
Dan nodigen we je van harte uit voor een
Online Meet-up op do. 18 februari, van 19.45 – 21.00u.

Autodeler Melle(11) in de Kinderkrant!

In de Haarlemse kinderkrant Jong023 vertellen kinderen over de bijzondere en gewone dingen die ze doen. Hun verhalen gaan over natuur & milieu, cultuur, gezondheid en sport.

 

In de editie van januari laat Melle(11) aan de jonge lezers zien hoe rijden met ons autodeelinitiatief werkt.
Hoe zal mobiliteit er uit zien tegen de tijd dat deze kinderen zelf mogen autorijden?


Politiek besluit: Rijdt ons initiatief straks nog?!

 

Ons Buurtschap wordt nog wel eens uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente, en het Car Sharing-project prijkte op menig billboard waarop de stad Haarlem flaneert met haar bewonerinitiatieven.

Maar tegelijkertijd staat de ondersteuning van onze huidige samenwerkingspartner iZoof/Spaarnelanden in de gemeente ter discussie. Na opnieuw uitstel, gaat medio het voorjaar dan eindelijk het proces spelen dat tot een uitspraak moet leiden. Heeft de alsmaar uitblijvende uitvoering van de extra laadpaal in het Ramplaankwartier daarrmee verband...?!

We houden je van het proces op de hoogte en hopen bij gelegenheid op jouw steun. Willen we als enthousiaste bewoners die op de deelmobiliteit vertrouwen nu eens duidelijkheid en voortgang bij de gemeente, dan zullen we van ons moeten laten horen!

Leestip: Het Recht van de Snelste

Leuk en helder geschreven door Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet, laat dit boek zien wat we gaandeweg zijn kwijtgeraakt om ons op een efficiënte manier van A naar B te kunnen verplaatsen. ...En hoe het anders kan.
 
Een uitgave uit de serie van De Correspondent. Hebben? Ondersteun vooral de lokale Haarlemse boekhandels door direct bij hen te bestellen.


Innovaties: waar zijn we mee bezig?


Met het autodeelconcept dat we ontwikkelen willen bewoners impact maken op de leefbaarheid van de buurten. Maar wat is er nodig om dit te organiseren?

 

Hoe zorgen we, dat we het als bewoners “zelf doen, maar ook sámen doen”? Hoe houden we in de toekomst de operatie op schaal van de stad draaiende, economisch gezond en toch betaalbaar houden? En welke rol heeft app-technologie in dit alles?

In het zonnetje: AutoMaatje Seppl

De deelauto´s die door ons gebruik vies worden, raken natuurlijk niet op magische wijze weer schoon. Daar zorgen AutoMaatjes voor; buurtvrijwilligers uit onze community die het klein onderhoud uitvoeren en hand- en spandiensten verlenen zodat wij prettig kunnen rijden.

 

Dit keer zetten we Seppl in het zonnetje, die sinds kort de rol van AutoMaatje in de buurt Planetenwijk vervult.
Seppl, namens de community succes en veel dank voor jouw inspanningen voor een schone rit!


Nog méér betrokken bewoners gezocht!

Help het initiatief voorwaarts met jouw inzet!

 

Al het werk dat voor ons initiatief wordt gedaan is er niet vanzelfsprekend. Veel betrokken mensen dragen bij met hun vrijwillige inzet om autodelen betaalbaar te houden, de toekomst van het project vorm te geven, en ook om onze zaak verder te helpen.

 

We zoeken buurthelden die met enkele uren inzet willen bijdragen aan het initiatief.

 

Campagnemedewerker


Wil jij de komende maanden bijdragen aan de campagne om ons bewonersinitiatief in Haarlem op de kaart te zetten?

Een uurtje per week beschikbaar is prachtig, en meer mag altijd.


Laat ons weten wat je kunt en wilt!


 

Verbinders

 

We horen met regelmaat dat er in andere buurten animo is voor ons bijzondere deelinitiatief. We zoeken bewoners die het initiatief in eigen buurt willen opzetten. Je kent de buuren en weet deelnemers te verbinden. Wij helpen jouw buurt verder op weg.

Zie je dit voor je? Laat van je horen!

 


Bewonersvereniging ONS BUURTSCHAP wil dat de betrokkenheid van buurtbewoners op de leefomgeving van grotere invloed wordt.
Wij brengen ideeën, kapitaal, kennis, vaardigheden, netwerk en ervaring van stadsbewoners bijeen, om samen waarde voor onze leefomgeving te realiseren. Wij geven onze activiteiten vorm in nieuwe, unieke samenwerkingsverbanden tussen burgers, overheid en markt.

w: https://onsbuurtschap.nl‍/

 

e: info@onsbuurtschap.nl‍

Copyright © 2021 Ons Buurtschap, All rights reserved.

 Ben je niet meer benieuwd naar ons nieuws? Schrijf je hier uit.