Haarlems bewonersinitiatief elektrisch autodelen groot succes | Haarlem Ons Buurtschap
895
post-template-default,single,single-post,postid-895,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Haarlems bewonersinitiatief elektrisch autodelen groot succes

Op 11 december zijn voor een volle zaal de overtuigende resultaten gepresenteerd van de pilot elektrisch autodelen, die bewoners van Haarlem vorig jaar startten met onze partner iZoof/Spaarnelanden: elektrische mobiliteit delen ´in warme kring´ werkt!
Gedurende de pilot deden 41 bewoners (van de 130) afstand van hun eigen (fossiele) auto: een indrukwekkende score van 30% die duidelijk maakt welke impact op de leefomgeving het mobiliteitsgedrag van bewoners kan maken, wanneer we ons initiatief op schaal mogen doen.

Robert Oosting, directeur Spaarnelanden, hield een warm pleidooi voor samenwerking tussen markt, overheid en bewoners om dit initiatief voor de hele stad toepasbaar te maken. Anna Richt Hannema, stadsmaker bewonersinitiatief, liet zien wat er gebeurt wanneer bewoners het voortouw nemen: indrukwekkende resultaten én kansen voor de stad.

Mariëtte van Empel, directeur Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ging in haar presentatie in op landelijke ontwikkelingen in duurzame (deel)mobiliteit en de rol van gemeenten hierin.

Van Empel: ”Het is nodig dat gemeenten burgerinitiatieven zoals deze ondersteunen: co-creatie tussen bewoners, overheid en markt. Want onderzoek wijst uit dat mensen die al iets duurzaams doen, eerder geneigd zijn ook andere maatregelen te treffen. Daarmee zijn initiatieven als iZoof Car Sharing voorwerk voor de transitie naar een duurzamere maatschappij.’”

Een overzicht van de resultaten die tijdens de pilot zijn geboekt:

• Een e-autodeelsysteem tot stand gebracht dat betaalbaar, kostendekkend en op de wijk is gericht: voor, door en met bewoners.

• Proof-of-concept: we kunnen autobezit terugdringen (mits de beschikbaarheid over deelmobiliteit is gegarandeerd).

• Visie ontwikkeld hoe het initiatief kan bijdragen aan leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheidsdoelstellingenvan de stad.

• Beweging gestart die de wil bij bewoners opent om bij te dragen aan de leefbare stad, en open staat voor nieuwe democratie.

Dank aan onze autodelers die de eerste stappen hebben gezet op weg naar een schone, ruime, sociale stad! Dank aan de sprekers en dagvoorzitter voor hun betrokkenheid en het delen van hun verhalen: Mariëtte van Empel (directeur Duurzame Mobiliteit, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Robert Oosting (directeur Spaarnelanden), Jaap Lampe (enthousiast iZoof-deelnemer), Anna Richt Hannema (stadsmaker en initiatiefnemer) en Brigitte Paulissen (dagvoorzitter). En dank aan het iZoof-team voor hun tomeloze inzet!

Bekijk hier de presentaties

Bekijk hier de videos