Mobiliteitsbeleid Haarlem open voor inspraak | Haarlem Ons Buurtschap
1877
post-template-default,single,single-post,postid-1877,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Mobiliteitsbeleid Haarlem open voor inspraak

Video: Presentatie Mobiliteitsbeleid Gemeente Haarlem

Hoe houden we Haarlem de komende decennia bereikbaar, terwijl de ruimte, leefbaarheid en klimaatbestendigheid in de buurten nu al onder druk staat? Dat is een van de grote uitdagingen voor het stadsbestuur en het Mobiliteitsbeleid dat hierop een antwoord moet geven. 

Het Mobiliteitsbeleid gaat in Haarlem de richting bepalen voor een lange periode: tot 2030, waarin Haarlem ook de duurzaamheidsdoelstellingen moet hebben gerealiseerd, en met een doorkijk tot 2040. Het beleid hoopt een belangrijke mobiliteitstransitie in gang te zetten, die nodig is om onze flink groeiende stad bereikbaar en leefbaar te houden. Reken maar dat we van het beleid iets van zullen merken!

Tot en met 23 april 2021 kan iedere inwoner inhoudelijk reageren op het concept van de gemeentelijke visie. Dus geef je mening als je er iets van vindt!

  • Je kunt op persoonlijke titel gebruik maken van jouw inspraakrecht via deze link
  • Of je kunt aansluiten bij de actie die jouw Wijkraad wellicht neemt op het Mobiliteitsbeleid

Opiniestuk Ons Buurtschap

Graag inspireren we je met het opiniestuk dat het bestuur van Ons Buurtschap schreef in reactie op het Mobiliteitsbeleid.

De visie is gestoeld op ervaringen en inzichten uit het pilotproject iZoof Car Sharing. Het is een pleidooi voor het actief instrumenteren van e-autodeelmobiliteit, het aanwenden van de energie en bereidheid van bewoners om hun mobiliteitsgedrag te veranderen, en het bouwen van infrastructuur vanuit een masterplan.

Daarmee kan e-autodeelmobiliteit helpen de ontbrekende ruimte te scheppen die nodig is om de doelen in het Mobiliteitsbeleid te realiseren: namelijk de mobiliteitstransitie, stadsbewoners die voor hun reis overwegend te voet gaan, de fiets pakken of het OV, en een leefbare, klimaatbestendige stad!

Download: Wat doen we met de eigen auto? Inspraak op het Mobiliteitsbeleid Haarlem 2030 (PDF)