Ons Buurtschap genoteerd aan de MAEX! | Haarlem Ons Buurtschap
1386
post-template-default,single,single-post,postid-1386,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Ons Buurtschap genoteerd aan de MAEX!

Bewonersinitiatief Ons Buurtschap heeft nu ook een notering aan de maatschappelijke ‘beurs’; de MAEX! MAEX werd eind 2019 opgezet om in Nederland de activiteiten en impact van maatschappelijke initiatieven zichtbaar en meetbaar te maken.

MAEX: de maatschappelijke beurs

Een notering aan deze ´beurs´ geeft inzicht in de waarde van maatschappelijke initiatieven, en stimuleert bedrijven, overheden en fondsen om bij te dragen aan deze initiatieven. Bewonersinitiatieven als Ons Buurtschap zijn van grote waarde, vindt MAEX; zij zoeken creatieve en slimme wegen om impact te maken en raken het leven van veel Nederlanders. Maar hun impact wordt nog te weinig gezien.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Wereldwijd zien we een enorme aandacht voor Sustainable Development Goals. Dit zijn de ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties zich hebben gesteld om de wereld beter te maken. Alle VN-landen streven ernaar om deze doelen in 2030 te hebben bereikt.

Maar dat gaat natuurlijk alleen maar werken als overheden, bedrijven en bewoners kiezen voor actie. En wanneer de impact die zij maken ook meetbaar wordt. Het is voor banken, overheden en grote bedrijven dan ook steeds gangbaarder om, naast een economisch verslag, te rapporteren over hoe hun balans bijdraagt aan de SDG´s. De impact op andere doelen dan financiële en economische worden zo aantoonbaar en vergelijkbaar. Een koud kunstje voor beleidsmakers, om vervolgens te gaan sturen op impact.

Hoe draagt autodelen bij aan een betere leefomgeving?

Ook de bijdragen van de maatschappelijke initiatieven die genoteerd zijn aan de MAEX, worden uitgedrukt in SDG´s. Naar dit voorbeeld zal de coöperatie die iZoof en de bewoners in Ons Buurtschap voornemens zijn op te richten, specifiek rapporteren over de bijdragen van haar autodeel-activiteiten aan Sustainable Development Goals. De impact die we maken zit vooral op de SDG´s ‘De Duurzame Stad’, ruimte en schone lucht, ‘Innovatie/infrastructuur’ en de doelen die gaan over de energietransitie en sociale cohesie.
Met de notering aan de MAEX wordt nog meer zichtbaar waar we naar streven en welke waarde onze activiteiten voor de leefomgeving hebben.