Ons Buurtschap op de InnovatieExpo! | Haarlem Ons Buurtschap
1900
post-template-default,single,single-post,postid-1900,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Ons Buurtschap op de InnovatieExpo!

Op uitnodiging van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam Ons Buurtschap op 8 april met iZoof Car Sharing deel aan de Innovatie Expo 2021. Ons initiatief werd hiervoor gevraagd vanwege de sociale innovatie in autodelen die we met Spaarnelanden ontwikkelden in pilotproject iZoof Car Sharing, én omdat het autodeelconcept klaar is voor de volgende stap naar opschaling. Het leverde ons een plek op tussen de initiatieven die op de beurs in de spotlight werden gezet.

In de stand van Ons Buurtschap spraken we met allerlei partijen die zich met innovatie bezig houden. Ons participatieve, bottom-up karakter wordt als inspirerend, kansrijk en innovatief ervaren, Wat we verder hebben opgestoken van deze dag is dat de steden die al een paar stappen verder zijn met deelmobiliteit (dan Haarlem), worstelen met de marktaanbieders van die deelmobiliteit: De verbinding tussen markt en overheid blijkt onvoldoende om samen te werken aan oplossingen van mobiliteitsproblematiek.

Het besef dat stadsbewoners een actieve rol dienen te krijgen, is in deze kringen een no-brainer. Maar hoe dit op schaal te organiseren, is voor velen onderwerp van onderzoek.
Verder zien sommige steden graag dat autodeelaanbieders geanonimiseerde data met hen delen om effectiever beleid te kunnen ondersteunen, maar zij stellen daarover (nog) geen voorwaarden aan deze aanbieders. Een andere ontwikkeling die in het oog springt, is het besef in met name de groeiende steden dat nieuwbouw moet samengaan met autodeelmobiliteit. Dat er inmiddels voldoende voorbeelden zijn die bewijzen dat deelmobiliteit werkt, helpt zeker bij deze definitieve kanteling in de visie van stadsbesturen.

In het licht van de op handen zijnde beslissing van de Haarlemse Gemeenteraad over de toekomst van ons autodeelinitiatief, en de huidige inspraakronde op het nieuwe Mobiliteitsbeleid, zijn we natuurlijk erg benieuwd hoe onze eigen lokale overheid voornemens is om autodelen actief te instrumenteren om de mobiliteitsproblematiek in Haarlem aan te pakken.

In verband met Corona-maatregelen, werd de expo voor het eerst online georganiseerd in een erg professionele virtuele omgeving. ´Bezoekers´ van de beurs konden vanachter hun beeldscherm thuis over een heuse virtuele beursvloer wandelen om vervolgens onze gedigitaliseerde stand te bezoeken, ( – deze werd vormgegeven door onze Lunette Strijker uit de Kleverparkbuurt). Via de virtuele stand konden bezoekers onze videopresentatie bekijken en deelnemen aan de Zoom-sessies van Ons Buurtschap. Op de beursvloer bevonden we ons in goed gezelschap van partijen als Energy Party, Alliander, TNO Urban Strategy en We Drive Solar.

Ons Buurtschap dankt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitnodiging en de gelegenheid