Politiek besluit lot van autodeelinitiatief | Haarlem Ons Buurtschap
2109
post-template-default,single,single-post,postid-2109,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Politiek besluit lot van autodeelinitiatief

Na meer dan een jaar uitstel van de bespreking van het onderwerp, maakten in april 2021 de standpunten van de Haarlemse Gemeenteraad duidelijk dat er geen politiek draagvlak is voor een besluit van gemeentebedrijf Spaarnelanden NV om haar dochterbedrijf iZoof BV te laten deelnemen aan de doorontwikkeling van het elektrisch autodeelproject met bewoners.

Zonder een overheid die de bereidheid heeft aan tafel te komen op een gezamelijke missie van Bewoners, Markt en Overheid, vervalt voor Ons Buurtschap een randvoorwaarde voor het slagen van deze stadsbrede duurzame missie die het autodeelinitiatief ten doel had. De bijdragen aan de leefomgeving die bewoners met het participatieve deelconcept wilden realiseren (mobiliteitstransitie, schonere lucht, ruimte op straat, buurtontwikkeling) kunnen niet op de schaal van een stad tot wasdom komen zonder een geschikte maatschappelijke partner en een meewerkende lokale overheid.

In navolging van de standpunten van de Haarlemse Gemeenteraad is door de wethouder aan Spaarnelanden de opdracht gegeven het project met bewoners te staken. Dochterbedrijf iZoof, dat het project tot nu toe heeft uitgevoerd, continueert het operatieve deel van de autodeelservice nog tot eind december 2021 om de 130 gezinnen in de pilotwijken, die op het duurzame deelvervoer zijn gaan vertrouwen, een overgangsperiode te bieden.

Ook voor bewonersvereniging Ons Buurtschap werden de uitspraken van de Raadscommissie aanleiding om de bijdragen aan de ontwikkeling van het project, – waartoe bewoners ooit het initiatief namen -, te stoppen.

Voor het bestuur van Ons Buurtschap en de groep actieve bewoners die lange tijd de duurzame toekomstvisie voor onze stad hebben ondersteund, is de missie hiermee niet minder relevant geworden: Ons Buurtschap trekt lering uit de ervaringen en gaat verder als stichting om haar kennis en bredere gedachtegoed over duurzaamheid, participatie, nieuwe businesmodellen, circulaire economie en nieuwe democratie een plaats te geven in nieuwe projecten.

Binnenkort meer hierover…