Red het bewonersinitiatief; behoud jouw deelmobiliteit | Haarlem Ons Buurtschap
1700
post-template-default,single,single-post,postid-1700,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Red het bewonersinitiatief; behoud jouw deelmobiliteit

Binnenkort besluit de Haarlemse politiek over het lot van het autodeelconcept dat we met elkaar hebben ontwikkeld in samenwerkingsproject iZoof Car Sharing, waaraan al onze deelnemers hebben bijgedragen. Dan moet namelijk duidelijk worden of onze projectpartner iZoof/Spaarnelanden met bewonersvereniging Ons Buurtschap een coöperatie mag oprichten; het zelfstandig bedrijf waarvan bewoners zelf mede-eigenaar worden, waarin we de autodeeldienst kunnen professionaliseren en uitbreiden naar alle andere enthousiaste buurten in Haarlem.

Wat staat er op het spel, en waarom raakt dit de Haarlemmers die deelnemen aan het autodeelproject?

Voor ons autodeelinitiatief blijkt de deelname van een maatschappelijke partner die zich op de openbare ruimte betrekt, een randvoorwaarde om de bijzondere missie van het initiatief voor de stad te kunnen realiseren. In onze stad is Spaarnelanden die aangewezen partij. Verhindert de Haarlemse politiek echter het partnerschap van iZoof/Spaarnelanden, dan gaat daarmee het autodeelinitiatief zoals we dat ontwikkelden ter ziele, gaat de energie en tijd die bewoners investeerden in rook op, en verliezen zij de deelmobiliteit waarop zij nu vertrouwen, – dat tevens het middel is waarmee zij een bijdrage willen leveren aan de duurzame mobiliteitstransitie die Haarlemse buurten zo nodig hebben: ruimte, parkeerdrukvermindering, schone lucht en een betere verbinding tussen bewoners.

BEWONERS STA OP EN SPREEK JE UIT VOOR DE TOEKOMST VAN HET INITIATIEF

Waarover gaat het politiek besluit?

iZoof/Spaarnelanden is een gemeentebedrijf, en kan zich niet zonder meer in een private onderneming begeven die nodig is om het autodeelconcept te kunnen organiseren dat, op de schaal van de stad, impact op mobiliteitsproblematiek moet maken. En daarom moet over deelname van Spaarnelanden aan een coöperatief bedrijf met bewoners worden overwogen of dit wel echt het algemeen belang dient. Het besluit gaat zelfs niet over geld; het coöperatief bedrijf vraagt geen financiering of subsidie van de gemeente om met haar autodeelconcept een positieve bijdrage aan de mobilitetsproblematiek in Haarlem te leveren.

Wij menen dat we met het autodeelconcept, de pilotresultaten, de missie voor de leefbaarheid van onze buurten die we ermee willen realiseren, telkens weer overduidelijk hebben aangetoond wat voor de stad de waarde kan zijn van dit bewonersinitiatief. Maar desondanks spreekt uit de rol van de lokale overheid tot op heden onwil. Wordt het samenwerkingsproject en het streven van het initiatief verkeerd geframed, En wordt een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek die Haarlemse bewoners zelf aandragen, niet serieus genomen.

Wat is tot nu toe de houding van de lokale overheid?
  • Medio 2017 was de gemeente niet bereid het idee van bewoners te omarmen, om met een concept voor elektrisch autodelen voor en door bewoners stadsbreed impact te maken op de leefomgeving.
  • Spaarnelanden zag de potentie van het idee wél, en was vanuit haar rol als beheerder van de openbare ruimte bereid de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken in pilotproject iZoof Car Sharing.
  • Laadpaalaanvragen duren bij de gemeente méér dan een jaar i.p.v de 4 maanden die formeel voor een procedure staat. Bewoners in het Ramplaankwartier wachten sinds januari 2020 op besluit over een 2e laadpaal. Dankzij de inspanningen van bewoners voor noodvoorzieningen en het geduld van deelnemers in de proefbuurten draait het pilotproject desondanks succesvol en stabiel.
  • De gemeente lanceerde herinrichtingsplannen in het Ramplaankwartier waarin de deelauto´s uit het samenwerkingsproject zomaar werden weggetekend, terwijl 21 buurtbewoners hun auto wegdeden om te gaan autodelen.
  • In plaats van de fout te herstellen, liet de wethouder het tot een stemming in de Commissie Beheer komen, waar de reeds vergunde standplaatsen tenslotte gered moesten worden door bewoners en politieke partijen.
  • De gemeente laat van kritische bewoners bezwaren toe die volgens haar eigen beleid geen argument mogen zijn om de infrastructuur die voor duurzame mobiliteit nodig is, tegen te houden.
  • Zij stelt zelf alsmaar uit om stelling te nemen aan de hand van haar beleidsbepalingen, maar laat voor- en tegenstanders van het autodeelinitiatief via een bezwaarcommissie met elkaar strijd voeren.
  • De gemeente reageert niet op herhaalde verzoeken van bewonersvereniging Ons Buurtschap om opheldering en duidelijkheid over de gang van zaken.
  • Door de wijze waarop bepaalde politieke partijen het samenwerkingsproject met bewoners benaderen en framen, lijken zij tegen hun eigen partijstandpunten over mobiliteitsproblematiek en burgerparticipatie in te gaan.
  • In het recent gepubliceerde Mobiliteitsbeid, met een visie tot ná 2030, wordt geen instrumentele plaats gegeven aan de duurzame deelauto. Haarlemmers die een auto nodig hebben, missen zo een alternatief voor de verhoogde parkeerdruk en parkeerkosten.

BEWONERS AAN ZET! ONDERTEKEN DE PETITIE!

Veel Haarlemmers hebben nu eenmaal nood en behoefte aan hun auto. Het is voor de gemeente en de markt alléén een te grote opgave om het mobiliteitsgedrag van ´autominded´ stadsbewoners te veranderen, – wat wél noodzakelijk is om de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad te behouden. Daarvoor heeft de gemeente ons, welwillende bewoners juist nodig.

De houding van de gemeente Haarlem om de initiatieven van bewoners op bovenstaande wijze te verwaarlozen, frustreren en ontmoedigen moet veranderen!
Het op handen zijnde besluit over de toekomst van ons autodeelinitiatief beweegt Ons Buurtschap nu om een petitie op te stellen.

Onderteken de petitie, en laat daarmee op de meest makkelijke manier horen hoe je wilt dat er in Haarlem met bewonersinitiatief wordt omgegaan!

KLIK HIER VOOR DE PETITIE