Stadsinitiatieven zijn aan zet! | Haarlem Ons Buurtschap
1757
post-template-default,single,single-post,postid-1757,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Stadsinitiatieven zijn aan zet!

Haarlem kent vele stadmakers; ondernemende bewoners die vanuit betrokkenheid op de samenleving, opereren in de ruimte tussen markt, overheid en bewoners. Stadmaker en bewonersinitiatief Ons Buurtschap betrekt zich op de leefomgeving en de Haarlemse mobiliteitsproblematiek. Haar samenwerkingsproject iZoof Car Sharing is ontstaan en ontwikkeld in die maatschappelijke tussenruimte. Daarin ligt de kracht, maar ook een kwetsbaarheid. Werkelijk impact maken in deze tussenruimte blijkt lastig; stadmakers als Ons Buurtschap lopen in Haarlem tegen systemische muren aan, – en inmiddels weten we dat dit veel breder speelt.

We staan aan de vooravond van een politiek besluit dat duidelijk maakt of de energie en betrokkenheid van het stadsinitiatief op de leefomgeving, de ruimte krijgt.

Wil je jouw steun betuigen? Teken de petitie!

Een initiatief in de tussenruimte

iZoof Car Sharing is een bijzonder samenwerkingsproject tussen bewonersvereniging Ons Buurtschap en iZoof, het innovatiebedrijf van Spaarnelanden. Met haar missie maakt het initiatief ruimte vrij in de volgeparkeerde buurten, verbetert de luchtkwaliteit en het contact tussen buren. Het concept is bottom-up, participatief, duurzaam, en gericht op het geven van agentschap aan bewoners die zich willen betrekken op de leefomgeving. Met dit bewonersinitiatief heeft de stad een instrument om de grote opgave van de gemeente m.b.t. autobezit en mobiliteitsproblematiek, een stevige impuls te geven.

Het initiatief vraagt zelfs niet om gemeentelijk geld; het ontwikkelde businessmodel moet de eigen broek ophouden. Alle opbrengsten keren bovendien terug in de leefomgeving. Maar hierbij is de nauwe samenwerking tussen bewoners en een maatschappelijke partner onmisbaar, om in de komende jaren in een goed tempo te kunnen opschalen en werkelijk impact te kunnen maken. Omdat Spaarnelanden zich als gemeentebedrijf dient te betrekken op de openbare ruimte, is zij in Haarlem die aangewezen partner van het initiatief. Het ontwikkelde autodeelconcept poogt zo Bewoners, Overheid én partnerende Marktpartijen in een gezamelijke missie voor de stad te organiseren.

Stadsproblematiek is niet de verantwoordelijkheid van de commercie

Maar, waar ondernemende bewoners in Ons Buurtschap zich als ´makers´ op stadsproblematiek betrekken, lijkt de lokale overheid grote moeite te hebben om dergelijke initiatieven een plaats in het systeem te geven. Initiatieven van stadmakers en sociale ondernemers die zich bewegen in de driehoek overheid-burgers-markt hebben over het algemeen ten doel meervoudige waarden op te brengen. Net als in het geval van het autodeelconcept, is de waarde uit het ondernemerschap meestal niet simpelweg financieel, maar specifiek sociaal, ecologisch, bijdragend aan duurzaamheid en circulariteit. – En zelfs systemisch, door een rol te vervullen in lastige transitieprocessen en adoptiecurven van nieuw consumptiegedrag. Denk daarbij bv. aan de instrumentele rol van deelmobiliteit in de mobiliteitstransitie en de aanpak van het autobezit dat de steedse leefbaarheid belast.

In hun betrekking op stadsproblematiek nemen deze initiatieven zich dan ook meestal zaken ten doel die van commerciële partijen niet gevraagd kunnen worden. Commerciële bedrijven moeten immers winst maken voor de anonieme aandeelhouder. Stadsproblematiek oplossen is hun zaak niet; consumptiemaximalisatie, efficiency en winstmaximalisatie zijn hun drijfveren; de bewoner is een consument, geen participant.

Het ongemak van de overheid

Juist om tegemoet te komen aan een liberale gedachte, trachten veel stadmakers en sociale ondernemers nieuwe businessmodellen te organiseren die zowel zelfbedruipend zijn, als meervoudige maatschappelijke waarden voortbrengen. Maar wanneer het aankomt op een rol voor de overheid die in die nieuwe businessmodellen nadere betrokkenheid vraagt, worden zij als iets ongemakkelijks, – zelfs onwenselijks betracht. De overheid behoudt graag een gepaste afstand en lijkt makkelijker de markt en zijn consumptieve businessmodellen te faciliteren, dan de complexere, verweven initiatieven die stadmakers en sociale ondernemers voorstellen in de tussenruimte.

Wat betekent dit voor de ruimte die dergelijke initiatieven krijgen om voor de stadbewoners waarop zij zich richten, van waarde te worden?
Is het, in het licht van het steeds hogere tempo waarin zich stadsproblematiek ontwikkeld, en de marktontwikkeling die achterblijft in de belofte om die op te lossen, misschien tijd voor nieuwe structuren waarin stadsinitiatieven door de overheid gekaderd kunnen worden?

WIL JE JOUW STEUN BETUIGEN? TEKEN DE PETITIE!

Binnenkort besluit de lokale politiek of Spaarnelanden wel de partner van Ons Buurtschap mag blijven, en wij samen het voorgenomen coöperatief bedrijf mogen oprichten, waarin het middel om de leefomgeving te verbeteren wordt georganiseerd.

Met de besluitvorming hierover wordt ook duidelijk hoe de gemeente in Haarlem omgaat met dit soort stadsinitiatieven. En of de betrekking van stadmakers op de leefomgeving wenselijk is, waar hun initiatieven niet alleen leuk prijken op een billboard over ´burgerparticipatie´, maar daadwerkelijk impact maken op stadsproblematiek.

Onderteken de petitie, en laat daarmee op de meest makkelijke manier horen hoe je wilt dat er in Haarlem met stadsinitiatieven wordt omgegaan!

KLIK HIER VOOR DE PETITIE