Update: Politiek besluit over autodeelinitiatief | Haarlem Ons Buurtschap
1802
post-template-default,single,single-post,postid-1802,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Update: Politiek besluit over autodeelinitiatief

In een vergadering van de Commissie Bestuur op 15 april is duidelijk geworden dat het met bewoners ontwikkelde autodeelinitiatief van raadsleden geen kans krijgt om in Haarlem haar waarde voor de stad te ontplooien.

Vind jij dit net zo onnavolgbaar als wij? Hier lees je wat je nog kunt doen.

Wat hieraan vooraf ging…

16/02 | Opinienota College van B&W

In februari legde het College van B&W een opinienota voor aan de Commissie Bestuur. Daarmee werd de politiek gevraagd een standpunt in te nemen over de rol die gemeentelijk uitvoeringsbedrijf Spaarnelanden heeft in de toekomst van iZoof Car Sharing, het samenwerkingsproject met bewonersvereniging Ons Buurtschap.

 • Het College adviseerde voor het scenario waarin Spaarnelanden het pilotproject afrondt, om het deelconcept samen met bewonersvereniging Ons Buurtschap voort te zetten in een zelfstandig coöperatief bedrijf waarin het autodeelconcept voor en met bewoners wordt beheerd, Daarmee kan het initiatief de schaal ontwikkelen om parkeerdruk te verminderen en de leefbaarheid in buurten te verbeteren.
 • Dat coöperatief bedrijf vraagt geen subsidie van de gemeente, noch investering van Spaarnelanden, maar zoekt zelf een purpose-gedreven investeringspartner voor het geld dat nodig is om de onderneming te starten. En ook van elke deelnemende bewoner wordt een investering gevraagd.
mrt/apr | Framing van samenwerkingsproject iZoof Car Sharing

N.a.v. de opinienota kwamen de fracties in beweging.

 • D66, VVD en CDA stelden elk met urgentie een lijst met kritische vragen
 • Er was sprake van verkeerde framing door tegenstanders van het project
 • De lange opinienota van B&W werd niet goed doorgrond
 • Het bewonersperspectief lijkt te worden genegeerd terwijl de meeste fracties afgelopen jaar door het bestuur van Ons Buurtschap, – dat het pilotproject iZoof Car Sharing ten slotte met Spaarnelanden startte – hierover wel degelijk en uitgebreid zijn geïnformeerd.

Met uitzondering van enkele politici uit GroenLinks, Actiepartij en TrotsHaarlem, heeft tot op heden geen van de andere volksvertegenwoordigers gevraagd naar de missie van het initiatief en de waarde voor de stad die dit project kan hebben. Noch hoort Ons Buurtschap dat de jaarlijkse miljoenen kosten en lasten voor de stad van Haarlem´s mobiliteitsproblematiek, worden meegewogen in de afwegingen om dit initiatief een kans te geven.

30/03 | Besloten technische sessie Commissie Bestuur

De fracties concentreren zich op kosten en risico van het nog op te richten coöperatief bedrijf, – terwijl dit bedrijf geen geld van de gemeente verlangt, noch vraagt om risico te dragen.

 • Na onderling overleg menen de fracties dat zij geen goed beeld van de zaak krijgen, en verzoeken in de Commissie Bestuur om een zgn. technische sessie te organiseren.
 • In de (besloten) Technische Sessie is door ambtenaren verdere uitleg gegeven over de opinienota. De commissieleden hebben wederom hun kritische vragen kunnen stellen.
15/04 | Vergadering Commissie Bestuur

In de navolgende vergadering van de Comissie Bestuur op 15 april is de houding van de Commissie bekend geworden over de opinienota van B&W, en over het idee dat dit autodeelinitiatief met bewoners voor de stad van (geen) waarde is.

 • Het debat over de zaak kenmerkte zich door de aanhoudende negatieve framing van het project door raadsleden, klinkklare onjuistheden en zelfs door verdachtmaking van bewoners die zich in vereniging Ons Buurtschap voor het project inzetten. (Het debat is hier nog te bekijken.)
 • Alle framing was er merkbaar op gericht om het initiatief af te schieten, ongeacht de inhoudelijke argumentatie die verschillende bewoners via hun inspraakrecht hebben aangedragen. Met platituden als: “Dit kan de markt beter doen…”, “Dit gaat alleen maar veel geld kosten…” en “De vrijwillige inzet van bewoners is onwaarschijnlijk…”, werd het project neergesabeld.
 • Het schriftelijk inspraakrecht van bewoners heeft in het debat zelfs geen enkele rol gekregen. Kritische wedervragen aan de Commissieleden die daarin zijn gesteld, werden niet beantwoord.
apr/mei | Bewoners doen appèl op hun volksvertegenwoordigers

N.a.v. de commissievergadering hebben bewoners contact gezocht met fracties en raadsleden om in gesprek te komen over de besluitvorming.

 • Verschillende bewoners reageerden via e-mail naar hun raadsleden en fracties.
 • Een groep actieve deelnemers voerde constructieve gesprekken met o.a. D66, GroenLinks, CDA en OuderenPartij. (Deze groep bereidt nog aanvullende acties voor en zoekt daarvoor nog meer medestanders.)
Bewoners zijn consumenten, geen participanten

De grondhouding van de Commissie is terug te brengen tot het idee dat burgers geen participanten in de stad zijn, maar slechts consumenten van wat marktpartijen aanbieden.

Het Haarlems stadsbestuur ziet voor zichzelf geen rol om het initiatief van de bewoners een plaats te geven. Waar bewoners zich willen inzetten voor de leefomgeving, staat het hen vrij een marktpartij te benaderen die zij betalen voor het leveren van een service. Als dat de stad helpt is het mooi meegenomen, “zolang het de gemeente maar niets kost”.

Het is bewoners inderdaad niet ontgaan dat winstgedreven autodeelconcepten van de gemeente flink voet aan de grond mogen zetten in Haarlem. De consumptiemaximalisatie (=zovéél mogelijk gebruik/reisbewegingen door de stad) die dergelijke for-profit partijen nastreven werd door de Commissie Bestuur niet gewogen tegen het for-benefit streven van het Haarlemse bewonersinitiatief.

“Een stuitend politiek proces”

Met de kwaliteiten van een grote professionele partner als Spaarnelanden naast zich, en met een pilotproject dat zijn waarde heeft bewezen, zal geen bewonersinitiatief in staat zijn hun goede zaak beter te onderbouwen.

De houding van de Commissie maakt pijnlijk duidelijk hoe Haarlem omgaat met haar stadsinitiatieven. En of de betrekking van bewoners op de leefomgeving wenselijk is, waar hun projecten niet alleen leuk prijken op een billboard over ´burgerparticipatie´ van de gemeente, maar daadwerkelijk impact willen maken op stadsproblematiek.

Bewoners en stadmakers in en buiten Haarlem spreken in discussies van een “stuitend politiek proces” dat laat zien hoe burgers worden genegeerd, en hoe een overheid grote verantwoordelijkheid bij de markt neerlegt om leefbaarheidsproblematiek op te lossen waarvoor van grote groepen stadsbewoners een gedragsverandering wordt gevraagd.

Wat nu…?

Sinds de de vergadering van de Commissie Bestuur zijn de bewoners van Ons Buurtschap niet op de hoogte gesteld van het vervolgproces ná het teleurstellende debat. Ruim 100 huishoudens die aan het pilotproject iZoof Car Sharing deelnemen, w.o. de 41 gezinnen die in het vertrouwen op het deelvervoer hun eigen auto wegdeden, blijven zo in onzekerheid.

Een groep bewoners is opgestaan om actie te voeren. Zij doen dit met de intentie om de politiek op een constructieve manier aan tafel uit te nodigen en samen te kijken hoe het autodeelinitiatief op enige manier toch mogelijk gemaakt kan worden in Haarlem.

 

BEWONERSINITIATIEF HEEFT WAARDE VOOR ONZE STAD!

Vind je ook iets van de bovenstaande zaak en wil je voor het initiatief graag in actie komen?
Dit kun je doen:


>Benader de politieke partij van je keuze en spreek jouw volksvertegenwoordigers aan op hun verantwoordelijkheid: mail GroenLinks Haarlem, D66, PvdA, CDA, VVD, SPTrots Haarlem, OPHaarlem, Actiepartij, Hart voor Haarlem, Jouw Haarlem, Christenunie en Liberaal Haarlem

>Sluit je aan bij de actiegroep van bewoners die een constructief gesprek willen voeren met fracties en raadsleden.
Mail ons
, dan verbinden we jou met deze groep.