Waarom is voor elektrisch autodelen met bewoners een vereniging nodig?! | Haarlem Ons Buurtschap
1188
post-template-default,single,single-post,postid-1188,single-format-standard,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Waarom is voor elektrisch autodelen met bewoners een vereniging nodig?!

Niet voor iedereen lag het antwoord op deze vraag voor de hand. Dus laten we met de oprichting van Ons Buurtschap gelegenheid nemen om iets over de belangrijke rol van de vereniging te vertellen:

Hoe begon het ookalweer…

Het elektrisch autodeel-project waar we onder de vlag van iZoof Carsharing allemaal aan deelnemen en bijdragen, werd medio 2018 geïnitieerd door een groepje betrokken stadsbewoners, die de vanzelfsprekendheid van eigen autobezit wilden doorbreken. Ze hadden een visie voor de stadsbuurten:

Onze personenauto´s staan in Nederland gemiddeld 95% van de tijd stil langs de kant van de weg. Wat zou het betekenen voor de leefbaarheid in de buurt; de luchtkwaliteit, de parkeerdruk, de verkeersdrukte én het ruimtegebruik, wanneer veel meer mensen zouden autodelen, en dat bovendien 100% elektrisch doen? Wél de toegang hebben tot autovervoer, maar zonder het persoonlijk bezit en bijkomende zorgen van een eigen auto? Hoe zou het zijn om als buurtbewoners auto´s met elkaar te delen, – en dan wel meteen duurzaam?

Unieke samenwerking

In Spaarnelanden vond de groep vervolgens een goede partner: “Met theoretiseren komen we er niet uit; laten we onderzoeken of het kan, door het te dóen.” stelde de directeur. Zo kwam, in een unieke nieuwe samenwerking van bewoners met gemeentebedrijf Spaarnelanden, het pilotproject iZoof Carsharing op gang. Vele deelnemers in de proefbuurten sloten zich aan. Buurtbewoners maakten gebruik van de auto´s, onderhielden zelf de schoonmaak en werkten met medewerkers van Spaarnelanden aan de ontwikkeling van het project. Andere gemeenten in de top 5 van meest dichtgeslibde steden keken nieuwsgierig toe, hoe het toch ging, daar in Haarlem…

Een formele plaats had de rol van de bewoners nog niet. En daarmee ontstond bij de buitenwacht het beeld dit een eenzijdig project van Spaarnelanden/iZoof was. Dat de pilot een samenwerking is met bewoners, die bovendien laat zien hoe elektrisch autodelen een middel is om waardevolle dingen te realiseren voor de leefomgeving, werd bij de gezamenlijke presentatie van de proefresultaten in december 2019 wél heel duidelijk.
En toch moesten de bewoners op een gegeven moment vanaf de publiekstribune in de Raadszaal toekijken hoe in het debat geen enkele aandacht was voor hun rol, inspanningen en bedoelingen.

Formele plaats voor bewoners

De komende maanden staat een politieke beslissing over het voorbestaan van de samenwerking tussen bewoners en Spaarnelanden op de agenda. Daarom is het juist nú nodig dat zichtbaar wordt welke belangrijke rol bewoners in dit project hebben: dat zij de visie hebben, het initiatief namen, een onmisbare rol hebben in, en significant bijdragen aan het project.

Deze rol hebben we nu geformaliseerd met de oprichting van vereniging Ons Buurtschap.

Zo kunnen we laten weten hoe we als bewoners aankijken tegen de mobiliteitsproblematiek in Haarlem – die onder invloed van nieuwbouwplannen en coronamaatregelen alleen maar prangender wordt – en hoe wij als collectief bereid zijn om bij te dragen aan de oplossing. En hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met de leefruimte in buurten om te gaan.

Samen doorontwikkelen

Ondertussen ontwikkelen we met onze partner Spaarnelanden verder aan het toekomstmodel van ons initiatief: uit de pilot hebben we geleerd wat de doorslag geeft om impact te maken op de leefomgeving en waar de innovatie van het elektrisch autodelen zit; we weten hoe we het kunnen organiseren en financieren. En we leerden ook hoe belangrijk de samenwerking met een partner als Spaarnelanden is, dat als gemeentebedrijf gewend is met de schaal van de stad om te gaan.

Dat we nu als bewoners verenigd zijn in een eigen organisatie, stelt ons in staat om met Spaarnelanden een gezamenlijk bedrijf op te zetten: een coöperatie die gaat zorgen voor het autodeelconcept in warme kring dat we gedurende de pilot ontwikkelden. Als bewoners zo´n onmisbare rol hebben in het reilen en zeilen van de operatie, willen we immers ook gedeelde zeggenschap over de praktische zaken. We willen blijven co-creëren om elektrisch autodelen verder te brengen als een duurzame, sociale en betaalbare mobiliteitsvorm. Een middel dat kan bijdragen aan een betere leefomgeving.

En voor dit alles is dus een vereniging nodig. Hier zijn wij dan, als collectief van autodelende bewoners: Ons Buurtschap Haarlem!