Haarlems Dagblad: Elektrische auto’s delen, hoognodig met 10.000 woningen erbij! | Haarlem Ons Buurtschap
1238
post-template-default,single,single-post,postid-1238,single-format-link,bridge-core-2.1.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Haarlems Dagblad besteedde vandaag in de print-oplage aandacht aan de oprichting van bewonersvereniging Ons Buurtschap. Verslaggever Judy Nihof interviewde voor het artikel Anna Richt Hannema, één van de initiatiefnemers van autodelen met bewoners in Haarlem en bestuurslid van Ons Buurtschap.
Wij danken de redactie van het Haarlems Dagblad en verslaggever Judy Nihof voor het onderstaande artikel!

Elektrische deelauto’s zorgen er volgens Ons Buurtschap Haarlem voor dat er ruimte komt in de stad en de lucht schoon blijft.
Foto: ©Thomas Lenden

Het verkeer in de stad loopt nu al vast en de parkeerdruk is hoog in veel wijken. Laat staan als het gemeentebestuur zijn ambities snel waarmaakt en de stad er 10.000 woningen bij krijgt. ,,Dat zet alles nog meer onder druk”, zegt Anna-Richt Hannema, een van de initiatiefnemers van het onlangs opgerichte Ons Buurtschap Haarlem, een platform dat het delen van elektrische auto’s wil bevorderen en tot een coöperatie wil komen van buurtbewoners in de hele stad.

Succesvolle pilot

,,Over mobiliteit is onvoldoende nagedacht”, vindt Hannema. ,,Het is de hoogste tijd om het anders te organiseren. Elektrisch autodelen is daarbij een belangrijk middel.” Al eerder nam Hannema het initiatief voor iZoof Carsharing, een pilot met elektrische deelauto’s in de Planetenwijk en het Ramplaankwartier. ,,Die pilot was een succes. Dankzij elektrisch autodelen hebben we al 41 auto’s uit onze straten gehaald. Een op drie deelnemers heeft de eigen auto weggedaan tijdens de pilot in 2019.”

Via Ons Buurtschap Haarlem hoopt Hannema het project nu over de hele stad uit te rollen. Het is daarbij niet de bedoeling om bewoners iets op te dringen. ,,De buurt moet het zelf echt willen. Wij zijn nu de wijkraden actief aan het benaderen. Veel buurten en wijkraden waaronder de Vijfhoek, Kleverpark, Dietsveld en Leidsebuurt zijn enthousiast.”

Anna-Richt Hannema (rechts-voor) en Eric Groes (links-achter) vormen samen het bestuur van Ons Buurtschap Haarlem.
Jobert Koomans (links-voor) en Reza Jahangir Tafrechi (rechts-achter) zijn o.a. actief als buurtambassadeur in de Vijfhoek.
Foto: ©Thomas Lenden
Ondergesneeuwd

In de gemeenteraad kwam de pilot iZoof Carsharing vorig jaar zwaar onder vuur te liggen. Verschillende raadsleden, met name van de VVD, uitten hun bedenkingen bij de financiering van de pilot door Spaarnelanden, een semi-overheidsbedrijf. Hannema betreurt het dat die discussie alleen maar over de rol van Spaarnelanden ging. ,,De betrokkenheid van de bewoners die het initiatief hebben genomen, dragen en ontwikkelen, en de tijd die ze erin steken raakten daardoor ondergesneeuwd. Na gesprekken met raadsleden heb ik de indruk dat daar nu wel meer oog voor is.”

Warm buurtcontact

Volgens Hannema kan de bewonersorganisatie simpelweg niet zonder de betrokkenheid van de overheid. Bovendien zorgt elektrisch autodelen volgens haar voor meer ruimte en een schonere lucht, warm buurtcontact en minder parkeerdruk wat in het belang is van de stad. Al verwacht zij niet van de gemeente Haarlem dat die er ook de zes ton in steekt die nog nodig is om de beoogde bewonerscoöperatie op te zetten en te laten draaien. Over die financiering is Ons Buurtschap Haarlem in gesprek met andere partijen.

Ons Buurtschap Haarlem werkt met buurtambassadeurs, mensen die de kar willen trekken in hun buurt en het gezicht willen zijn van het initiatief. Inmiddels zijn acht buurtambassadeurs aan de slag gegaan. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van Ons Buurtschap: haarlem.onsbuurtschap.nl